Service på dit anlæg

Højeffektive ventilationsløsninger skal serviceres med jævne mellemrum for at blive ved med at yde det optimale.

Den mest økonomiske løsning er at tegne en decideret serviceaftale med SupAir Teknik. Omkostningerne ved drift og vedligeholdelse reduceres væsentligt og risikoen for unødvendige driftsstop mindskes betydeligt. Omfanget af de opgaver der skal udføres specificeres præcist, så der er rene linier fra starten.

Af typiske opgaver, der kommer ind under service

  • Funktionskontrol
  • Smøring
  • Rengøring
  • Udskiftning af filtre
  • Udskiftning af kileremme
  • Tilstandsrapportering

Ventilation til autobranchen


Læs mere her

Ventilation til jern og metalindustrien

Læs mere her

Ventilation til træindustrien

Læs mere her

Ventilation til medicinalbranchen

Læs mere her

 

Vi samarbejder med V. Å. Gram og leverer og installerer alle Grams produkter