Lovpligtigt energieftersyn

Lovpligtigt energieftersyn af større ventilations- og klimaanlæg.

Den 1. januar 2008 indførte Energistyrelsen en ventilationsordning, som gør det lovpligtigt at få udført energieftersyn af større anlæg hvert 5. år.

Ordningen indfases gradvist for bygninger i forskellige størrelser. Det skal bemærkes nogle anlægstyper og bygninger er undtaget fra ordningen.

Det lovpligtige eftersyn skal udføres af en eftersynsvirksomhed, der er blevet akkrediteret af DANAK til denne opgave. Vi har valgt at vi ikke ønsker at blive akkrediteret pga. den administrative byrde dette vil pålægge vores virksomhed.

SEAS-NVE er akkrediteret af DANAK til at udføre energieftersynet. Firmaet er uvildigt og fri af ventilationsentreprenørens interesser. Vi vedlægger brochure ”Ventilationseftersyn fra SEAS-NVE” og håber i kommer godt i gang med indfasningen af ordningen.

Vi er gerne behjælpelige med indfasningen og udførelsen af denne ordning.

 

Ventilation til autobranchen


Læs mere her

Ventilation til jern og metalindustrien

Læs mere her

Ventilation til træindustrien

Læs mere her

Ventilation til medicinalbranchen

Læs mere her

 

Vi samarbejder med V. Å. Gram og leverer og installerer alle Grams produkter